۰۲۱۵۵۲۷۹۸۳۴ | ۰۹۱۲۶۱۵۳۱۸۵ | ۰۹۰۲۱۵۶۲۳۷۱ (آموزش) همه روزه ساعت ۹:۰۰ تا ۱۸ | روز های تعطیل با هماهنگی قبلی

سمانه امانی

مهندس سمانه امانی کارشناس ارشد معماری، تنها خانم کار آفرین و فعال در صنعت چوب کشور، با ذوق و هنر، دارای مدارک بین المللی درودگری، منبت و رنگ کاری که با خلاقیت در طراحی محصولات آرکا چوب و استفاده از به روزترین و مدرن ترین تکنیک های بازاریابی و فروش برای رشد برند آرکا چوب فعالیت می نمایند.