۰۲۱۵۵۲۷۹۸۳۴ | ۰۹۱۲۶۱۵۳۱۸۵ | ۰۹۰۲۱۵۶۲۳۷۱ (آموزش) همه روزه ساعت ۹:۰۰ تا ۱۸ | روز های تعطیل با هماهنگی قبلی

خدمات پس از فروش

بعد از خرید آرکا چوب شما را تنها نخواهد گذاشت. پس از پایان دوره گارانتی و یا در مورد خدماتی که مشمول گارانتی نمی‌شود مانند تغییر رنگ چوب و پارچه، تعویض دستگیره و … شما می توانید از خدمات پس از فروش ما استفاده نمائید.