۰۲۱۵۵۲۷۹۸۳۴ | ۰۹۱۲۶۱۵۳۱۸۵ | ۰۹۰۲۱۵۶۲۳۷۱ (آموزش) همه روزه ساعت ۹:۰۰ تا ۱۸ | روز های تعطیل با هماهنگی قبلی

حمل و نقل

شما علاوه بر اینکه می توانید راساً اقدام به تحویل و حمل سفارش خود نمائید، در صورت تمایل می توانید از پکیج حمل و نصب آرکا چوب‌ نیز استفاده کنید که در این صورت کلیه مراحل حمل تا منزل، حمل طبقات و انتقال به داخل واحد و نصب کلیه قطعات در محل مورد نظر، توسط پرسنل آموزش دیده آرکا چوب انجام خواهد شد. ضمناً در این حالت سفارش شما مشمول بیمه خواهد بود و احیاناً چنانچه در حین مراحل حمل و نصب آسیبی به آن وارد گردد بدون دریافت هزینه به شرکت مرجوع و پس از انجام اصلاحات مجدداً جهت نصب به منزل شما انتقال خواهد یافت.