۰۲۱۵۵۲۷۹۸۳۴ | ۰۹۱۲۶۱۵۳۱۸۵ | ۰۹۰۲۱۵۶۲۳۷۱ (آموزش) همه روزه ساعت ۹:۰۰ تا ۱۸ | روز های تعطیل با هماهنگی قبلی

مونتاژ سرویس خواب

موفقیت شما در ساخت و مونتاژ وسایل چوبی در گرو اجرای بهترین طراحی و  استفاده از بهترین مواد و ابزار کار است. رعایت استاندارد باعث صرفه جویی و تسریع در تولید و کم کردن هزینه های تولید خواهد شد.مونتاژ کار تمام کننده ساخت محصول می باشد، اگر می خواهید در مدت زمان کوتاه کار تخصصی آموزش ببینید و با مهارت تخصصی وارد بازار کار شوید بدونه شک در دوره مونتاژ آکادمی آرکا چوب شرکت کنید.
به زودی ...

دوره آموزشی مونتاژ چوب (همراه با مدرک معتبر)

زمان دوره

20 ساعت| 5 جلسه 4 ساعته

مدرس

ظرفیت دوره

محدود

زمان برگزاری

متعاقباً اعلام می گردد
800000 6000000