شرایط فروش

شرایط ثبت سفارش

۱- هزینه حمل و نقل سفارش بر عهده خریدار می باشد.

۲- تحویل و تسویه درب کارخانه انجام خواهد شد لذا در صورت وجود هرگونه نقص و اشکال احتمالی در سفارش پس از انتقال به محل خریدار، هزینه حمل و نقل به محل کارخانه و بالعکس و یا هزینه ایاب و ذهاب ارسال کارشناس بر عهده خریدار می باشد.
جهت استفاده از خدمات گارانتی و خدمات پس از فروش، هزینه حمل و نقل به محل کارخانه و بالعکس و یا هزینه ایاب و ذهاب ارسال کارشناس بر عهده خریدار می باشد.

۳- لازم به ذکر است در صورتی که به درخواست مشتری آرکا چوب اقدام به خرید لوازم جانبی مانند کفی تخت، اکسسوری، تشک و …نماید، این اقلام مشمول گارانتی آرکا چوب نخواهد بود.

۴- تغییر در سفارش حداکثر تا ۲۴ ساعت پس از صدور فاکتور قابل پذیرش بوده و صرفاً پس از تغییر فاکتور صادر شده و تائید آن توسط خریدار رسمیت خواهد داشت.

۵- سفارش دقیقاً مطابق آنچه در فاکتور قید شده است تولید و تحویل می گردد. بنابراین خریدار می بایست در هنگام تائید نهایی فاکتور موارد مندرج در آن را به دقت مطالعه نموده و در صورت وجود هرگونه اشکال یا کاستی نسبت به اصلاح آن اقدام نماید.

۶- خریدار با امضای ذیل این فاکتور تائید می نماید کلیه تغییرات احتمالی در مدل های آرکا چوب به درخواست و مورد تائید وی می باشد.

۷- با توجه به اینکه محصولات آرکا چوب صرفاً به درخواست خریداران و به صورت سفارشی تولید می گردد، لذا در صورتی که خریدار پس از ۴۸ساعت از زمان صدور فاکتور درخواست لغو سفارش خود را داشته باشد، ودیعه پرداختی پس از کسر  %۱۵از مبلغ فاکتور و حداکثر طی مدت   ۱۰ روز پس از درخواست لغو سفارش به وی مسترد خواهد شد. لازم به ذکر است سفارش ۱۵روز قبل از موعد تحویل قابل لغو نمی باشد.

۸- تاریخ تحویل سفارشات ۶۰ روز می باشد و صرفاً در صورت انجام به موقع تعهدات مالی خریدار معتبر می باشد. همچنین با توجه به سفارشی بودن کارها، در مواقع خاص، تعویق در زمان تحویل محتمل خواهد بود.

۹- چنانچه به درخواست خریدار، آرکا چوب هماهنگی با باربری جهت ارسال سفارش را انجام دهد، مسئولیت خسارات احتمالی ناشی از قصور باربری بر عهده آرکا چوب نخواهد بود و تنها در صورتی که خریدار از پکیج خدمات حمل و نصب آرکا چوب استفاده نماید، سفارش وی بیمه بوده و مسئولیت رفع خسارات احتمالی ناشی از حمل و نقل بر عهده آرکا چوب خواهد بود.

۱۰- پس از ثبت سفارش کلیه تعاملات فیمابین از طریق پیامک و یا فضای مجازی مرتبط با شماره تلفن های خریدار که در فاکتور درج شده است رسمیت خواهد داشت.